Rodzaje kredytów

Przez lata banki i inne instytucje finansowe poszerzały zakres swoich usług o nowe zobowiązania, które w dniu dzisiejszym można przedstawić następująco. Kredyty dzielimy na gotówkowe i bezgotówkowe. Do tych pierwszych zaliczany jest kredyt studencki i kredyt lombardowy. Są to stanowiące niewielki odsetek zobowiązania oferowane przez banki w formie gotówkowej.

Kredyty bezgotówkowe obejmują bezpośredni przelew na konto kredytobiorcy przez co są dużo bardziej popularniejsze i bezpieczniejsze od form gotówkowych i stanowią zdecydowanie większy odsetek udzielanych przez banki umów z klientem. Podstawowe z nich to kredyty konsumpcyjne, hipoteczne, inwestycyjne, konsolidacyjne, karty kredytowe.

Kredyty gotówkowe

Kredyt gotówkowy udzielany jest w formie wypłacanej przez bank gotówki przez co konieczna jest osobista wizyta kredytobiorcy przy odbiorze. Jednym z rodzajów takiego zobowiązania jest kredyt studencki, który jak sama nazwa wskazuje udzielony może zostać studentom, uczniom szkół wyższych publicznych i niepublicznych, zaocznych, dziennych lub wieczorowych. Jest to bardzo korzystne zobowiązanie charakteryzujące się stosunkowo niskim oprocentowaniem. Dzięki temu osoby spłacające taki kredyt nie powinny mieć większych problemów ze spłatą zobowiązania w okresie trwania nauki. Najczęściej przeznaczany jest na utrzymanie studenta w trakcie nauki, codzienne wydatki związane z opłacaniem edukacji. Kredyt lombardowy udzielany jest podmiotom gospodarczym pod zastaw ruchomości takich jak metale szlachetne, papiery wartościowe, czy towary. Ta forma zobowiązania udzielana jest przez bank centralny bankom komercyjnym. W przypadku braku spłaty instytucja finansowa ma prawo do zajęcia zastawu i jego późniejszej sprzedaży.

Kredyty bezgotówkowe

Jednym z form kredytu bezgotówkowego jest podstawowy kredyt konsumpcyjny, którego zaletą jest to, że nie należy jednoznacznie określać konkretnego celu na jaki zostaną przeznaczone środki. Głównym jednak zamiarem klienta spożytkowania środków w przypadku takiego zobowiązania jest zakup elektroniki czy sprzętu domowego, a okres spłaty wynosi od kilku miesięcy do kilku lat. Kredyt hipoteczny to dużo bardziej złożone zobowiązanie i dotyczy zakupu nieruchomości, bądź też inwestycji, a okres spłaty to nawet kilkadziesiąt lat. Konsolidacja kredytu ma na celu połączenie kilku zobowiązań w jeden kredyt przez co rata dla klienta jest niższa, a wydłuża się okres spłaty. Kredyt inwestycyjny to forma zobowiązania, na którą decydują się konsumenci, którzy pragną zainwestować w papiery wartościowe. Karta kredytowa jest powiązana bezpośrednio z kontem klienta i ustalany jest na niej określony limit kredytowy, którego klient nie może przekroczyć, aby nie został obciążony określonymi odsetkami. Ważne jest dlatego terminowe spłacanie zaciągniętego zobowiązania, aby klient był pozbawiony dodatkowy odsetek.

Wśród wyżej wymienionych zdecydowanie dłuższym okresem spłaty cechują się kredyty bezgotówkowe, gdzie spłata dokonywana jest bardzo często przez kilka, lub kilkadziesiąt lat. Kredy gotówkowy spłacany jest najczęściej od roku do trzech lub pięciu lat przez kredytobiorcę.