Korzyści wynikające z kredytu konsolidacyjnego

Wraz ze wzrostem zadłużenia presja na spłatę gwałtownie wzrasta. Ale choć proste rozwiązanie jest oczywiste, rzeczywistość jest taka, że ??zdolność do płacenia zmniejsza się wraz ze wzrostem zadłużenia. Najbardziej praktyczne rozwiązanie? Pożyczka konsolidacyjna dla kredytobiorców o złej historii, którzy otrzymują środki potrzebne do spłaty zadłużenia za jednym razem.

Oczywiście istnieją inne sposoby pozbycia się długu, ale nie wszystkie z nich mają pozytywny wynik. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości może na przykład spowodować zniesienie długu przy minimalnej płatności rozliczeniowej (często nic płatnej), ale może mieć wpływ na rating kredytowy przez okres do 10 lat. Jednak przy właściwym programie konsolidacji zadłużenia konsekwencje są pozytywne.

Istnieje kilka aspektów uzyskania kredytu konsolidacyjnego, który należy rozwiązać, jeśli program ma być tak skuteczny, ale korzyści są znacznie większe niż jakiekolwiek kompromisy, które mogą być konieczne. Oto tylko przykładowe z nich.

Czysta konsolidacja – czyli jaka

Konsolidacja nie polega na rezygnacji z płacenia różnych indywidualnych długów, ale tak naprawdę polega na zastąpieniu ich bardziej zadowalającym pojedynczym długiem. W tym celu zaciągnięcie pożyczki konsolidacyjnej ze złym kredytem jest najbardziej praktycznym sposobem na rozliczenie kredytu i rozpoczęcie od nowa.

Na przykład, jeśli osoba ma 5 indywidualnych pożyczek na spłatę każdego miesiąca, musi zarządzać 5 różnymi harmonogramami spłat, 5 różnych sald pożyczek po 5 różnych stopach procentowych. To może być koszmar do zarządzania, ale dzięki programowi konsolidacji zadłużenia wszystko zostaje połączone w jedną płatność na jeden harmonogram spłat. Tutaj jedynym obowiązkiem jest spłata pożyczki konsolidacyjnej co miesiąc, przez cały okres.

Uwolnij dodatkową gotówkę

Jedną rzeczą jest zniesienie ciśnienia na spłatę narastających długów, ale kolejną jest poprawa warunków życia samych kredytobiorców. Ale nawet przy zabezpieczeniu kredytu konsolidacyjnego ze złym kredytem jest to nadal dług, ale z korzyścią finansową. W jaki sposób? Ponieważ uwalnia również dodatkową gotówkę!

Zazwyczaj problem ze spłatą pierwotnych pożyczek polega na tym, że nie ma wystarczającej ilości gotówki do spłaty i normalnego życia. W miarę narastania zaległości sytuacja pogarsza się i ostatecznie nie można w ogóle dokonywać żadnych płatności. Poprzez program konsolidacji zadłużenia całkowity dług zostaje zrestrukturyzowany w celu obniżenia miesięcznych zobowiązań.

Na przykład, jeśli spłaty 5 pożyczek wyniosły 1000 zł, niższa stopa procentowa i dłuższy okres spłaty pożyczki konsolidacyjnej mogą spowodować spadek zobowiązania do zaledwie 500 z;. Pozostawia to dodatkowe 500 zł co miesiąc na pokrycie innych rachunków i wydatków.

Jak widać konsolidacja długów naprawdę się opłaca, więc nic dziwnego iż coraz więcej osób decyduje się korzystać z tego rozwiązania z korzyścią dla siebie.