Chwilówka i przysługujące nam prawa

Zaciągnięcie chwilówki to decyzja którą z reguły podejmujemy dość szybko i łatwo. Z pewnością dlatego że jest to pożyczka zaciągana na niewielką kwotę i na krótki okres, a zatem nie będzie miała ona dużego wpływu na naszą przyszłość, tak jak może mieć to miejsce w przypadku kredytu hipotecznego, gdzie decyzja na jego zaciągnięcie będzie miała wpływ na całe nasze dalsze życie. A zatem otrzymanie chwilówki jest bardzo łatwe i szybkie, a dostać może ją praktycznie każdy. Dlatego też często decyzje te podejmowane są zbyt pochopnie. Przez to wiele osób podejmuje decyzję o zadłużeniu zbyt pochopnie, nie wiedząc tak naprawdę co to za oferta i z jakimi konsekwencjami wiąże się skorzystanie z niej. Zaciągając nawet niewielką pożyczkę zawsze należy znać swoje prawa i wiedzieć, w jakich sytuacjach powinno się z nich korzystać.

Odstąpienie od umowy pożyczki

Każdy pożyczkobiorca ma prawo do zmiany zdania i rezygnacji z zaciągniętej już chwilówki, co więcej możemy tego dokonać bez konieczności tłumaczenia się ze swojej decyzji. Jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy pożyczki. Kwestia ta jest uregulowana prawnie, w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku.

Odstąpienie od umowy pożyczki bez podawania przyczyny możliwe jest w ciągu 14 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli chcemy zrezygnować z chwilówki, musimy wypełnić oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki, które zazwyczaj jest dołączone do umowy, wzór takiego oświadczenia możemy również znaleźć w internecie. Rezygnacja z chwilówki, nie niesie ze sobą żadnych dodatkowych kosztów. Skorzystanie z tego przywileju wiąże się tylko z koniecznością zwrotu pożyczonej kwoty. Zwrot należy dokonać w ciągu 30 dni, z tym, że pożyczkodawca naliczy odsetki za okres, w którym korzystaliśmy ze środków, dlatego najlepiej zwrócić je jak najszybciej.

Zwrot części opłat przy wcześniejszej spłacie pożyczki

Ta sama ustawa reguluje także możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętego zobowiązania. Wszelkie informacje na temat prowizji pobieranej za spłatę zadłużenia przed terminem powinny się znaleźć w umowie pożyczkowej, każda firma pożyczkowa podchodzi do tego indywidualnie i prowadzi swoją politykę. W razie wcześniejszej spłaty chwilówki, zobowiązani jesteśmy do poniesienia kosztów chwilówki proporcjonalnie do czasu, w jakim mieliśmy dostęp do pochodzących z niej środków. Niestety musimy zwrócić uwagę także na to, że firma pożyczkowa może dodatkowo zażądać od nas prowizji za możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia. Dlatego przed podjęciem decyzji o zwrocie pożyczonych środków przed terminem należy upewnić się jaka jest procedura w danej firmie i czy nasza wcześniejsza pożyczka będzie nam się opłacała