Sektor finansowy charakteryzuje się dużą różnorodnością, szczególnie w tematyce zadłużenia krótkoterminowego. Chwilówka to jeden z najważniejszych produktów sektora parabankowego, co do którego notuje się bardzo mieszane emocje. Chwilówka pod kątem prawnym przypomina zwyczajowy kredyt gotówkowy, natomiast gwarantuje nieco bardziej liberalne podejście, jeżeli chodzi o analizę zdolności kredytowej. W czasach kryzysowych pojawia się pytanie, czy chwilówka to wartościowe uzupełnienie budżetu i czy nie narazi finansów domowych na szkodę? Przekonasz się o tym na 17bankow.com/chwilowki.

Wszystkie firmy pożyczkowe w Polsce dysponują kapitałem własnym, a także odpowiednią struktura prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Marki finansowe raportują również do KNF (szybkie sprawdzanie wiarygodności podmiotu) i obsługują umowy zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o kredycie konsumenckim. Nie ma od tej reguły żadnych odstępstw. Chwilówek dotyczy ograniczenie kosztów pozaodsetkowych, a zatem pożyczkobiorca nie przypłaci nigdy spłaty chwilówki utratą dużego majątku, chociażby w postaci nieruchomości. Czasy lichwiarskich chwilówek ustępują na rzecz racjonalnych zasad prawnych. Oczywiście w branży pojawiają się obawy, że nadmierne ograniczenie kosztów pozaodsetkowych wyrządzi więcej szkody niż pożytku ze względu na rozwój szarej strefy. To duże zagrożenie, ponieważ popyt na pożyczki krótkoterminowe nie słabnie, a odgórne ograniczenie już dobrze ugruntowanej prawnie działalności to ogromny błąd z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami.

W dobie kryzysu gospodarczego bank centralny w Polsce, a także banki centralne na świecie podjęły decyzję o dalszym luzowaniu pieniężnym i o obniżeniu stóp procentowych. Luzowanie polityki pieniężnej prowadzi docelowo do produkcji pieniądza bez pokrycia w pracy, majątku, ani faktycznej wartości. To jedno z największych zagrożeń dla przyszłości funkcjonowania społeczeństw, ale doraźnie gwarancja taniego kredytu dla kredytobiorców ze słabą zdolnością kredytową. Parabanki obsługują najczęściej klientów odrzuconych przez bank z różnych przyczyn. Główny problem to zbyt niski dochód, czy zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne, niekoniecznie z dobrą płynnością. Niskie stopy procentowe w połączeniu z limitem kosztów pozaodsetkowych stawiają chwilówki wysoko, jeżeli chodzi o pilną poprawę płynności. Większość firm pożyczkowych chętnie wydłuża terminy spłaty chwilówek, nawet lekko powyżej dwóch miesięcy.

Zaostrzenie norm w bankach kieruje klientów do chwilówek

Przy każdym kryzysie gospodarczym banki zaostrzają kryteria przydzielania zadłużenia, aby nie ryzykować pogorszeniem wyników finansowych. Parabanki działają nieco inaczej i bazują na maksymalizacji zysku, a kryzys to okazja do zyskania nowych, często bardzo lojalnych klientów. Jeżeli interesujesz się chwilówkami powinieneś zapoznać się z ofertami promocyjnymi, w tym z chwilówkami na zero procent, w których spłacasz jedynie kapitał początkowy.