Lokata bankowa należy do najpopularniejszych sposobów inwestowania oraz jest jednym z podstawowych i najpopularniejszych produktów bankowych. Ten sposób inwestowania nie przyniesie zbyt dużych zysków, choćby w porównaniu do inwestowania giełdowego, czy tez lokowania środków w różnych funduszach inwestycyjnych, ale jego niewątpliwą zaleta jest duże bezpieczeństwo inwestycji. Wynika ono zarówno z samego sposobu inwestowania, jak i z tego, że środki składane na lokacie bankowe są ubezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wejdź sprawdź dobre lokaty na http://e-lokaty.pl/.

Wykorzystanie lokaty

Każda lokata bankowa jest przeznaczona przede wszystkim do tego, aby przynosić zysk jej posiadaczowi. Można to wykorzystać nie tylko do samego w sobie pomnażania środków, ale również na wiele innych okoliczności. Lokata bankowa, zwłaszcza długoterminowa może być dobrym sposobem na zabezpieczenie swojej przyszłości. Zyski z lokaty mogą być dodatkiem do emerytury, czy też swego rodzaju wyprawka dla dziecka, kiedy będzie wchodzić w dorosłe życie. W takim wypadku najlepiej stawiać na lokatę długoterminową, czyli trwającą rok, dwa, czy nawet dłużej. Po upływie takiej lokaty możemy środki ulokować ponownie lub też skorzystać z opcji, jaką jest lokata odnawialna. W tym drugim przypadku środki będą automatycznie inwestowane od nowa bez konieczności załatwiania naszych formalności w tym względzie. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że w takim przypadku ponowne lokowanie środków może odbywać się na warunkach, jakie w danym momencie obowiązują, a nie na warunkach, na jakich otwieraliśmy lokatę po raz pierwszy. Zmianie może ulec choćby wysokość oprocentowania. Lokatę możemy wykorzystać nie tylko jako zabezpieczenie na przyszłość, ale również jako zabezpieczenie naszego kredytu. Kiedy zaciągamy kredyt, bank zazwyczaj wymaga jego zabezpieczenia, czy to w postaci poręczenia innej osoby, czy ubezpieczenia, czy zabezpieczenia majątkowego. Lokata może być takim właśnie zabezpieczeniem majątkowym. Posiadanie takiego zabezpieczenia zwiększa naszą zdolność kredytową, a tym samym na otrzymanie kredytu. Jeśli już o kredytach mowa, to w przypadku kredytów walutowych warto czasem mieć również lokatę walutową, która będzie równoważyła koszty kredytu związane ze zmianami kursu walut. Jak to działa? Otóż kiedy złoty osłabia się względem obcej waluty, nasz kredyt będzie droższy, jednocześnie z lokaty w tej samej walucie będziemy przez to odnosić większe zyski w złotych, co pozwoli nam wyrównać straty.

Ważne aspekty lokat

Niezależnie od tego, do czego zmierzamy przeznaczyć środki z lokaty musimy patrzeć na poszczególne jej aspekty, atak, aby była ona dla nas jak najkorzystniejsza. Do najważniejszych czynników w tym względzie należy oczywiście oprocentowanie lokaty, które określa, jak wysokie będą nasze zyski. Jednocześnie trzeba tez zwracać uwagę na rodzaj oprocentowania – czy jest ono stałe, czy tez zmienne, a co za tym idzie, czy jego wartość będzie się zmieniać pod wpływem zmian stóp procentowych. Ważna jest również kapitalizacja odsetek, a dokładnie jej częstotliwość. Im jest ona większa, tym częściej odsetki będą doliczane do kapitału, od którego nalicza się kolejne odsetki, co oczywiście wpłynie na zwiększenie naszych zysków. Bardzo ważny jest tez wybór lokaty pod katem czasu jej trwania. Lokata długoterminowa w wielu przypadkach oznacza większe zyski, ale czasem bardziej opłacalna będzie lokata krótkoterminowa. Jest to spowodowane tym, że środków z lokaty nie można podjąć przed terminem jej zakończenia, gdyż wiąże się to z utrata odsetek. Dlatego też, jeśli przewidujemy, że środki w niedługim czasie będą nam potrzebna, lepiej jest założyć lokatę krótkoterminową, na przykład miesięczną, czy też kwartalną i ewentualnie ją odnowić.