Ryzyko Kredytowe

General Trackbacki-i (0)

Każdy konsument, który zdecyduje się na kredyt obojętnie jaki ponosi duże ryzyko związane z regularnym spłacaniem takiego zobowiązania finansowego. Niepewność jutra sprawia, że ludzie nie mogą jasno powiedzieć, że w perspektywie kilkudziesięciu lat będą w stanie spłacać tak wysokie kredyty i zobowiązania. Przy ostatnich wysokościach rat do spłaty nie można być pewnym w stu procentach czy przy kolejnym rozliczeniu rata do spłaty nie wzrośnie, a wysokość kredytowa nie spowoduje dramatycznej sytuacji finansowej. Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji może być niestabilność państwa pod kątem finansów publicznych. Podnoszenie stóp procentowych to również możliwy scenariusz, z którym trzeba się liczyć w sytuacji niepewnego kredytu. To na najwyższym szczeblu odbywają się takie decyzje, które wpływają później na wysokość kredytu dla zwykłego obywatela.

Decyzja banku

Na ryzyko kredytowe może wpływać również sytuacja każdego obywatela z osobna. Nie zawsze też banki mogą dokładnie doprecyzować czy dany konsument będzie w stanie spłacać określone zobowiązanie finansowe przez tak długi okres jakim jest minimum dziesięć lat, dwadzieścia pięć lat czy trzydzieści lat. Przez tak długi czas bardzo wiele może się zdarzyć i niejednokrotnie ludzie zaciągający odpowiednie zobowiązania nie są w stanie ich spłacać w tak długim okresie. Ryzyko kredytowe dotyczy wszystkich osób, które zaciągają zobowiązania finansowe i na początku są pewni tego, że będą mogli spłacać każdy kredyt, który zobowiązali się spłacać. Niestety rzeczywistość bywa bardzo różna i nie rzadko może przerosnąć niejedną osobę, która zdecydowała się na takie rozwiązanie. Ponosząc ryzyko kredytowe trzeba wiedzieć, że jest to naturalny koszt tego, że decydujemy się na kredyt niezależnie od tego jaki on by był. Takie ryzyko wpisane jest we wszystko co nowe i nieznane, a takim rozwiązaniem wydaje się być kredyt.

Historia kredytów

Kredyt konsolidacyjny sprawia, że można sobie poradzić w sytuacji, w której wiele osób nie rzadko nie może sobie poradzić. To również pewnego rodzaju ryzyko i niepewność tego, że rozłożona rata, którą klient będzie musiał spłacać będzie duża niższa, ale jednak czas spłaty może znacznie się wydłużyć przez co niepewność co do tego, że w takim okresie bezproblemowo uda się zapłacić ów kredyt konsolidacyjny wyraźnie idzie do góry. Kredyty konsolidacyjne znane są wielu konsumentom już od wielu lat. To od czasów najdawniejszych ludzie zaciągali zobowiązania finansowe, kredyty, chwilówki w celach szybkiego posiadania gotówki, czy finansów, a wszystko to głównie po to, żeby mieć pewność, że te pieniądze będą. W taki też oto sposób stwarza się odpowiednie ryzyko kredytowe, które niestety może nieść ze sobą odpowiednio negatywne skutki w perspektywie odpowiednio dłuższego czasu. Inaczej ma się też sytuacja do tego jeśli uda się włożyć już jakąś część do spłaty takiego kredytu. Wkład własny sprawia, że banki mogą obdarzyć klientów dużo wyższym zaufaniem przez co też rata do spłaty kredytu konsolidacyjnego zdecydowanie może się obniżyć dla takich osób. Ryzyko kredytowe ponoszone przez banki jak i osoby deklarujące się wziąć taki kredyt dużo mocniej się obniża i dlatego też w takich sytuacjach można powiedzieć udaje się zdecydować na spłacanie takich zobowiązań bez zbędnych problemów z nastawieniem na to, że wszystko się powinno udać w odpowiednim czasie. Zawsze jednak czy to jest standardowy kredyt czy też kredyt konsolidacyjny trzeba pamiętać o ryzyku kredytowym bez którego nie uda się całkowicie zapobiec decyzji o tym, aby móc zdecydować się na takie właśnie ryzyko kredytowe.

 

Czy Analiza Techniczna Pomaga W Ocenie OpłAcalnośCi Lokaty Bankowej?

General Trackbacki-i (0)

Analiza techniczna to sztuka odczytywania wykresów różnych instrumentów inwestycyjnych, ale po rozwinięciu również lokat bankowych. Czy analiza techniczna może przełożyć się na lepsze wytypowanie momentu założenia depozytu oszczędnościowego?

Do czego służy analiza techniczna?

Analiza techniczna to podstawowe narzędzie inwestora indywidualnego. Ułatwia wykrywanie trendów wzrostowych i spadkowych. Oznacza najważniejsze poziomy wsparcia i oporu. Daje lepszy wgląd do historycznych ruchów instrumentu. Jak to odnosi się do lokat bankowych? Zysk z depozytu oszczędnościowego uzależnia polityka monetarna, a konkretnie wahania stóp procentowych. Najlepszy moment na założenie lokaty bankowej to czas, kiedy powoli wzrastają stopy procentowe, ale inflacja pozostaje jeszcze na w miarę niskim poziomie zbliżonym do głównego celu narodowego Banku Polskiego. Analiza techniczna umożliwia odkrycie tego momentu. Ten nadchodzi z dużym prawdopodobieństwem w kolejnych latach. W krajowej gospodarce występuje już wiele czynników inflacyjnych, chociażby nowe programy socjalne, duży wzrost cen żywności oraz energii, presja płacowa.

Jak w praktyce wykorzystać potencjał analizy technicznej?

Analiza techniczna przydaje się szczególnie w typowaniu najlepszych lokat strukturyzowanych uzależnionych częściowo od instrumentów rynku kapitałowego. W lokacie strukturyzacyjnej tylko część pieniędzy odkłada się całkowicie bezpiecznie, a pozostała kwota trafia na rynek kapitałowy, do funduszy inwestycyjnych. Lokata bankowa służy przede wszystkim do ochrony kapitału przed inflacją. Bez właściwego podejścia do ofert bankowości detalicznej możesz docelowo stracić, a nie oszczędzić. Z tego powodu rozwijanie metod porównywania o analizę techniczną to kluczowe zagadnienie dla inwestora indywidualnego. Główny cel inflacyjny w Polsce to 2,5%. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że po przebiciu inflacji o ten poziom wzrosną stopy procentowe, a to już stanowi podstawę do większego zaangażowania w lokaty bankowe, praktycznie wszystkich typów.

Analiza techniczna, a lokaty bankowe

Analiza techniczna zwiększa szanse na założenie opłacalnej lokaty bankowej, ale też na wyjście poza standardowy segment oszczędnościowy.

 

Specyfikacja KredytóW GotóWkowych

General Trackbacki-i (0)

Kredyty gotówkowe to produkty bankowe, które pozwalają na realizację zamierzonych celów z pomocą gotówki zdobytej w wyniku możliwości kredytowania. Aby jednak operacja ta doszła do skutku, każdy potencjalny kredytobiorca powinien przede wszystkim pozytywnie przejść weryfikację przeprowadzoną przez bank. Każda z placówek powinna przede wszystkim przedstawić warunki, na podstawie których będzie w stanie udzielić kredytu. Kierując się zapisami w ustawie o kredytach konsumenckich, zanim podpisanie umowy dojdzie do skutku, bank ma obowiązek dostarczyć klientowi formularz informacyjny, który powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące cech kredytu, takich jak kwota zobowiązania, terminy oraz sposoby wypłaty pieniędzy przez bank, czas, w którym będzie obowiązywała umowa, zasady oraz terminy spłaty zaciągniętych rat, całkowita kwota do zapłaty wyliczona przez bank oraz rodzaje i sposoby wymaganego zabezpieczenia kredytu. Powinny się tam również znaleźć informacje dotyczące kosztów kredytu. Mowa tu przede wszystkim o kwotach oprocentowania oraz ewentualnych zmianach oraz zasadach ich stosowania, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania RRSO a także o wszelkich konsekwencjach wynikających z nieterminowych spłat. Pozostałe informacje dotyczą przede wszystkim warunków wcześniejszej spłaty kredytu, możliwości odstąpienia od umowy itp. szczegóły znajdziesz n http://www.bez-odsetek.pl.

Szczegóły zawarcia umowy

Kredyty gotówkowe a w zasadzie ostateczne umowy powinny zawierać wszystkie powyższe informacje. Cytując analityków bankowych: „Muszą przede wszystkim opisywać strony umowy oraz jej przedmiot, okres obowiązywania oraz koszty z nią związane. Podstawowymi elementami występującymi w typowej umowie kredytu bankowego są zatem: data i miejsce zawarcia umowy, dane stron umowy, postanowienia ogólne, kwota zobowiązania i jej waluta, warunki uruchomienia, cel i okres kredytowania, zasady i termin spłaty kredytu, wysokości prowizji, oprocentowanie zobowiązania i warunki jego zmiany, zabezpieczenie kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, informacje o warunkach odstąpienia od umowy, jak również skutki naruszenia umowy oraz inne ustalenia stron”.

Kredytowanie coraz popularniejsze

Kredyty gotówkowe są dziś popularną formą zdobycia niezbędnej gotówki. Możliwość ta przysługuje nie tylko osobom fizycznym ale także firmom i przedsiębiorstwom. Dla wielu z nich to w zasadzie jedyna szansa na nowe inwestycje, bez których rozwój firmy może okazać się wręcz niemożliwy, a na pewno bardzo utrudniony. Dzięki możliwości kredytowania wiele obecnych na rynku przedsiębiorstw znacznie sprawniej zwiększa swoje aktywa. Firmy, które marzą o rozwoju, bardzo często korzystają z możliwości, jakie dają im kredyty inwestycyjne. W tym przypadku bardzo istotne wydaje się, by firma czy przedsiębiorstwo posiadało jakakolwiek sumę, mogącą być potraktowaną jako wkład własny. Przeważnie jest to kwota wynosząca 20-30 procent wartości całej sumy, którą pragniemy przeznaczyć na rozwój swojego biznesu. Zdarzają się jednak przypadki, że banki oferują kredytowanie inwestycyjne bez konieczności posiadania kwoty pokrywającej wkład własny, lub wynosi on mniej niż w większości obecnych na rynku placówek. Wybór jest naprawdę duży i to od nas w dużej mierze zależy, na który rodzaj kredytowania się zgodzimy. Należy jednak zachować ostrożność. Nie powinniśmy decydować pod wpływem emocji a tym bardziej chęci szybkiego załatwienia sprawy. Nie od dziś bowiem wiadomo, że pośpiech jest złym doradcą.

 

ChwilóWka – Poznaj Ich Atuty.

General Trackbacki-i (0)

Chwilówka to przede wszystkim szybki dostęp do środków materialnych, które możemy wykorzystać praktycznie na dowolny cel. Coraz więcej instytucji finansowych proponujących takie szybkie rozwiązania wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta i w ramach oferty kredytowej proponuje wiele atrakcyjnych opcji. Przyjrzyjmy się kilku z nich i sami zdecydujmy czy chwilówki to rozwiązanie właśnie dla nas. Najczęściej spotykaną metodą, a zarazem formą zachęty ze strony parabanków jest minimum formalności podczas wstępnego podejmowania się chwilówki. Jest to bardzo ważne szczególnie, wtedy kiedy potrzebujemy dodatkowej gotówki szybko praktycznie w ten sam dzień. Pocieszający jest fakt, że faktycznie sprawdza się deklarowana gwarancja przebiegu procesu weryfikacji, która trwa ok. 15 minut.

A czym w praktyce jest minimum formalności ?Aby nasza prośba została szybko i bezproblemowo potraktowana zazwyczaj potrzebny jest jeden dokument stwierdzający naszą tożsamość. W kontekście chwilówek coraz więcej firm nie oczekuje od klientów poświadczenia o uzyskiwanych dochodach. To zapewne stwarza więcej możliwości. Kolejny etap to umowa kredytowa. Oczywiście każda sytuacja jest inna, ale zazwyczaj dany dokument można przeczytać i podpisać w formie elektronicznej lub poprzez fizyczny kontakt z kurierem. Ten istotny aspekt trzeba określić jeszcze w momencie wypełniania wniosku o chwilówkę. Nikogo zadecydowanie nie trzeba przekonywać, że pośpiech nie jest dobrym doradczą. Dlatego warto wykazać się pewną miarą cierpliwości i umowne piętnaście minut możemy traktować jako symbol szybkiej pożyczki. Największym sukcesem instytucji finansowych jest skłonienie potencjalnego kredytobiorcę do nawiązania szeroko pojętej, długiej współpracy. Pozytywne relacje lub odczucia po udzieleniu pożyczki to prawdopodobnie decydujący czynnik, by ponownie skorzystać z selektywnie dobranej oferty. Częstym celowym motywem przewodnim szybkiej pożyczki jest udzielenie kredytu na zero procent – mówiąc krótko, tyle ile pożyczasz, tyle oddajesz i ani grosza więcej. Taka informacja na samym wstępie naszego zainteresowania kredytami pomoże nam jeszcze bardziej pochylić się na propozycją kredytodawcy.

Relacja kontra czas. Ważnym i zasadniczym elementem udzielanego nam kredytu jest czas realizacji po naszej stronie, mianowicie w jakim terminie jesteśmy w stanie spłacić zaciągnięty dług. Tu w zależności o wybranej firmy czas to rozpiętość dni od 30 do nawet 65. Taka elastyczność to swojego rodzaju atut. Idea, jaka przyświeca chwilówką to szybki zastrzyk finansowy, ale trzeba pamiętać, że ona działa również w drugą stronę. Prawdą jest-szybko dostałeś, to szybko oddaj. Jeżeli zależy nam na ograniczonych formalnościach przy podejmowaniu się kredytu – chwilówki, czasie realizacji od wypełnienia wniosku do momentu, kiedy pieniążki są już na twoim koncie oraz dłuższych relacjach i długofalową współpracą z danym bankiem lub parabankiem to warto pomyśleć o chwilówkach, które są selektywnie dobrane do naszym możliwości.

 

Banki Uniwersalne UdzielająCe KredytóW GotóWkowych.

General Trackbacki-i (0)

PKO BP i Bank Pekao.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska Spółka Akcyjna w skrócie znany jako PKO Bank Polski lub PBKO BP jest jednym z polskich banków uniwersalnych w jakim można starać się o przyznanie kredytu gotówkowego. Bank został założony w 1919 roku a od roku 2004 ma swoje notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Główna siedziba Banku PKO BP znajduje się przy ulicy Puławskiej w Warszawie, a prezesem banku jest obecnie Zbigniew Jagiełło. Kapitał własny banku wynosi około 1 250 000 000 złotych. Zyski netto jakie udało się wygenerować w 2017 roku przekroczyły 3, 104 mld złotych. Kolejny z banków w jakim otrzymamy kredyt jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna znany również jako Bank Pekao. Jest to również bank uniwersalny jaki został założony w 1929 roku i początkowo działał jako państwowy bank komercyjny w formie spółki akcyjnej. Zarząd nad bankiem w 2017 roku przejęły spółki PZU i Polski Fundusz Rozwoju, jakich akcje kontrolne należą do Skarbu Państwa. Głowna siedziba banku znajduje się przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Prezesem banku obecnie jest Michał Krupiński. Kapitał własny banku wynosi około 262 470 000 złotych.

Santander Bank Polski SA i mBank.

Santander Bank Polska jaki dawniej działał jako Bank Zachodni WBK SA jest kolejnym z banków uniwersalnych, gdzie można otrzymać kredyt. Jest to trzeci bank w Polsce biorąc pod uwagę wartości jego aktywów i trzeci pod względem liczby placówek. Bank ten powstał na wskutek połączenia Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA. Do hiszpańskiej grupy Santander należy od 2011 roku. Siedziba główna banku znajduje się w Warszawie, a jej aktualnym prezesem jest Michał Gajewski. Kapitał własny banku przekracza 992 000 000 złotych. Pod obecną nazwą bank istnieje od 2001 roku. Kolejny z banków uniwersalnych to mBank. Dawniej działał on jako Bank Rozwoju i Eksportu Spółka Akcyjna, w skrócie BRE Bank SA. Pod taką nazwą działał od 1986 roku. W ofercie banku można znaleźć produkty z bankowości inwestycyjnej, detalicznej oraz usługi bankowości prywatnej i dla przedsiębiorców. Bank ma swoją działalność nie tylko na rynku polskim, ale również działa na terenie Czech i Słowacji. Siedziba banku znajduje się w Warszawie, a jego prezesem jest Cezary Stypułkowski. Kapitał banku wynosi ponad 168 000 000 złotych. Jego notowania można znaleźć na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje mają symbol MBK. Każdy z wyżej wymienionych banków uniwersalnych jest bardzo dobrze znany na rynku krajowym.

 

Kredyt GotóWkowy Czy Kredyt Hipoteczny? - Czyli Pierwsze Mieszkanie

General Trackbacki-i (0)

Wiele klientów decyduje się zakup mieszkania właśnie poprzez hipotekę. Nie wiedzą, że można także w inny sposób stać się właścicielem pierwszego mieszkania. Co wybrać? Kredyt hipoteczny czy gotówkowy? Zarówno w przypadku jednego i drugiego widzimy wady i zalety, warto je poznać na NiskaRata.org.

Kilka słów o kredycie hipotecznym

Dużo mówi się o hipotece mieszkaniowej. Tylko co to właściwie znaczy? Pojęcie hipoteczny tak naprawdę się wzięło od innego, znanego zwrotu – hipoteka. Jest to pewien rodzaj umowy prawnej, która stanowi pewne zabezpieczenie poprzez wpisanie tymczasowego wierzyciela w księdze wieczystej. Kredytów hipotecznych możemy mieć naprawdę wiele. Najpopularniejsze kryteria to:

  • oprocentowanie,
  • sposób spłaty,
  • przedmiot finansowania,
  • waluta kredytu.

Zarówno kredyt gotówkowy jak i hipotecznym w tym przypadku łączy oprocentowanie. Mamy do czynienia z dwoma rodzajami oprocentowania: stałym oraz zmiennym. Oprocentowanie stałe jest nie tylko bezpieczniejsze, ale także dużo wygodniejsze. W przypadku oprocentowania zmiennego musimy się liczyć z tym, że wysokość rat może ulec zmianie. Zwłaszcza wtedy, kiedy bierzemy kredyt na kilka lat. Wtedy już jesteśmy pewni, że wysokość raty kredytu na pewno ulegnie zmianie.

Kredyt gotówkowy – lepsza alternatywa?

W przypadku kredytu hipotecznego możemy go wziąć tylko na jeden cel – mieszkaniowy. W przypadku kredytu gotówkowego możemy go przeznaczyć na dowolny cel. Bank nie pyta nas na co są nam potrzebne pieniądze i co najważniejsze – nie trzeba zabezpieczenia w postaci hipoteki. Kredyty gotówkowe mają to do siebie, że na większe sumy jest zalecane wykupienie ubezpieczenia. Piszę „zalecane”, gdyż bank tak naprawdę nie może nas zmusić do zapłacenia wyższej raty kredytu. Natomiast niestety będzie musiał dodatkowo udowodnić bankowi, że jest godny zaufania. Ubezpieczenie jest najłatwiejszym sposobem pokazania, że jest się wiarygodnym klientem. Nikt nie jest w stanie przewidzieć pewnych sytuacji losowych, gdzie znajdziemy się w takim położeniu, iż nie będziemy w stanie spłacić kredytu. Hipoteka jest o tyle dobra, że bank staje się tymczasowym właścicielem nieruchomości i to my musimy go spłacić. Rezygnacja z ubezpieczenia jest dość ryzykowna. Chyba, że mamy bardzo dobre wyczucie i jesteśmy świadomi, że damy radę spłacać kredyt przez następne 10 lat.

Cele kredytu gotówkowego

Jak każdy kredyt ma swoje cele zarówno gospodarcze i społeczne. Po pierwsze – zajmuje się stymulacją gospodarki. Następną jest pewna alokacja kapitału. Aż w końcu finansuje działanie gospodarki. Co przez to można powiedzieć? Ano właśnie to, że wspiera jej płynność i wpływa na kreację pieniądza na przyszłe lata. Do społecznego znaczenia kredytu możemy zaliczyć przyśpieszenie postępu ekonomicznego, szybkie zaspakajanie potrzeb czy też źródła problemów indywidualnych. W ostatnim aspekcie chodzi o pewne zadłużenia i konflikty społeczne. Warto pamiętać, że kredyt gotówkowy jest pewnym przywilejem a nie prawem. Nie każdy posiada prawo do wzięcia kredytu, gdyż nie jest to określone żadnym prawem. Bank ma niemal obowiązek podjąć decyzję na podstawie zdolności kredytowej. Jeśli chcemy uniknąć sytuacji weryfikacji na podstawie historii kredytowej to będziemy musieli niestety zgłosić się do prywatnych przedsiębiorców. Zdolnością kredytową krótko mówiąc nazywamy pewną zdolność do spłacenia zobowiązania. Terminy spłaty kredytu są określone w umowie. Są jednak sytuacje w których dopuszcza się udzielenie kredytu ze złą historią kredytową. Wtedy trzeba odpowiednio zabezpieczyć kredyt w postaci ubezpieczenia i przedstawienie pewnego planu. Działania mają na celu uzyskanie zdolności kredytowej.

Jakie Czynniki DziałAją Pozytywnie Na Zdolność Kredytową?

General Trackbacki-i (0)

Tworzenie pozytywnej zdolności kredytowej jest niezbędne, jeżeli chcesz funkcjonować bezpiecznie, a do tego efektywnie na rynku pożyczek krótko lub długoterminowych. Każdy kredytobiorca ma szansę, aby wzmocnić potencjał spłaty zobowiązania. W artykule otrzymasz informacje o najważniejszych metodach kreowania maksymalnej wiarygodności w oczach kredytodawców. To pomoże ci ostatecznie pozyskać tani kredyt gotówkowy.

Optymalizacja zdolności kredytowej

Najszybciej kredyt gotówkowy otrzyma kredytobiorca, który dysponuje możliwością poręczenia zobowiązania przez członka rodziny, czy inny podmiot. Pożyczki z żyrantem nie wymagają nawet często potwierdzenia zarobków, czy innych specyficznych elementów wymaganych w analizie finansowej. Takie pożyczki charakteryzują się maksymalnym poziomem bezpieczeństwa dla kredytodawców, a zatem to również ekonomiczny wybór dla klientów. Odnalezienie żyranta to najczęściej stosunkowo trudne zadanie, jednak przy kredytach krótkoterminowych to zdecydowanie mniejszy problem. Gospodarstwa domowe złożone z dwóch osób, małżeństwa to również szansa na ograniczenie kosztów zobowiązania, ponieważ ryzyko spłaty miesięcznych rat rozkłada się na więcej osób. Małżeństwo dysponuje połączoną zdolnością kredytową, a to uprawnia do podjęcia większych pieniędzy z banku detalicznego lub firmy pożyczkowej. Jeżeli ubiegasz się o większy kredyt hipoteczny, typowo długoterminowy połączenie zdolności kredytowej w małżeństwie mocno wpływa na opłacalność i przede wszystkim komfort spłaty zobowiązania. Małżeństwa, do tego z podpisaną rozdzielnością majątkową posiadają jeszcze większy potencjał zadłużeniowy, chociaż to rzadko spotykana praktyka. Rozdzielność majątkowa daje czysty obraz ekonomiczny i nie wywołuje dodatkowego ryzyka dla kredytobiorcy przy ewentualnym rozwodzie. Niektórzy kredytobiorcy przenoszą się na czas spłaty zobowiązania do domu rodzinnego. Taka formuła się opłaca, ponieważ według wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodu może wynosić aktualnie w granicach 75%, a więc bardzo dużo. Chodzi tutaj oczywiście o wysokość miesięcznych rat. We wniosku kredytowym warto poza tym wykazywać możliwie najdłuższy czas zatrudnienia u jednego pracodawcy. Im dłużej, tym lepiej dla punktacji kredytobiorcy. Kredytodawcy bardzo chętnie oceniają również wiarygodność pracodawców, szczególnie przy dłuższych umowach. To pokazuje, że stabilność, rodzaj zatrudnienia ma bardzo duże znaczenie.

Specjalizacja zawodowa przydatna do osiągnięcia maksymalnego potencjału kredytowania

W Polsce bardzo chętnie zadłużają się różnego rodzaju specjaliści branżowi ze względu na potencjał negocjacyjny oprocentowania i dodatkowych warunków spłaty. Banki najchętniej obsługują wskazaną grupę docelową. Wyrobienie solidnej pozycji zawodowej gwarantuje praktycznie lepsze warunki współpracy kredytowej. Optymalizacja zdolności kredytowej to najczęściej długoterminowy proces, w którym do gry wchodzą czynniki finansowe, a także jakościowe. Już po złożeniu wniosku kredytowego system natychmiast kwalifikuje kredytobiorcę do grupy ryzyka.

Dostępność do kredytów lepsza od oszczędzania

Zdolność kredytowa składa się z wielu czynników. Nie musisz spełnić wszystkich, aby korzystać dogodnie z pożyczek gotówkowych. Warto jednak pracować stale nad potencjałem ekonomicznym gospodarstwa domowego, ponieważ dobry kredyt krótkoterminowy to często alternatywa dla oszczędzania. Poza tym rynek kredytowy stał się bezpieczniejszy ze względu na ograniczenie kosztów pozaodsetkowych.

 

DB Kredyt Mieszkaniowy W Deutsche Banku.

General Trackbacki-i (0)

Czy są kredyty mieszkaniowe, które są idealne pod każdym względem? Nie ma, ale można znaleźć taki, który do tego ideału będzie miał najbliżej. Przy wyborze kredytu mieszkaniowego nie można podejmować tej decyzji na szybko. Powinna być ona w pełni przemyślana, abyśmy wiedzieli, że zobowiązanie jakie wybraliśmy było dla nas najlepszym rozwiązaniem. Warto sprawdzać rankingi internetowe, w których można zauważyć jakie kredyty zajmują najwyższe miejsca i jakie cieszą się popularnością klientów. Można również poczytać opinie osób, które z danej oferty kredytowej już skorzystały. Jedną z lepszych ofert jakie znajdziemy na rynku jest obecnie propozycja Deutsche Banku. Jest to DB kredyt mieszkaniowy.

Maksymalna kwota kredytu ustalana jest indywidualnie pod konkretnego klienta. Bank sprawdza jego zdolność kredytową i ocenia jaką kwotę jest w stanie mu pożyczyć. Maksymalny okres spłaty natomiast wynosi 30 lat. Sprawdzimy jak będzie się prezentował kredyt hipoteczny na kwotę 200 000 złotych z okresem kredytowania wynoszącym 360 miesięcy. Koszt jaki poniesiemy z tytułu zobowiązania będzie równy 143 739 złotych. Każda z rat jakie przyjdzie nam wpłacać do banku będzie po 955 złotych. Wskaźnik RRSO utrzyma się na poziomie 4,71%. Można znaleźć oferty, gdzie RRSO będzie znacznie niższe, ale same warunki kredytowe często mają znaczenie. Z oferty będzie mogła skorzystać osoba, która ma nie więcej niż siedemdziesiąt lat. Bank nie określił minimalnego wieku kredytobiorcy. Zobowiązanie można rozłożyć nawet na 420 miesięcy jeżeli bank uzna, że ma do czynienia z wiarygodnym klientem. Kwota minimalna kredytu o jaką można się ubiegać to 20 000 złotych. Przelew środków na konto kredytobiorcy jest nieco wydłużony w czasie, bo pieniądze mogą trafić na jego konto nawet w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy kredytowej. Bardzo długo. Wymagane do złożenia wniosku są dokumenty potwierdzające tożsamość kredytobiorcy oraz zatrudnienie i jego sytuację finansową. Trzeba również przynieść do banku dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości oraz umowę jej kupna. W zależności od tego jaką ofertę wybierz klient może być konieczne założenie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego na jaki będą wpływały pieniądze z tytułu wynagrodzenia. LTV ma tutaj maksymalnie 90%.

 

Warunki ZaciąGnięCia Kredytu GotóWkowego

General Trackbacki-i (0)

Uzyskanie kredytu gotówkowego nie jest w obecnych warunkach gospodarczych bardzo trudnym zadaniem. Wystarczy tylko dopełnienie podstawowych formalności, a także przedstawienie dochodów. O czym jednak warto pamiętać przy podpisywaniu każdej umowy kredytowej, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje ekonomiczne w przyszłości? W artykule ocenisz warunki zaciągania kredytu gotówkowego krok po kroku. Dzięki temu zwiększysz potencjał współpracy z instytucjami finansowymi.

Potencjał zaciągania kredytu gotówkowego zależy w największym stopniu od pozytywnej zdolności kredytowej. Jeżeli nie pracujesz nad stabilnością dochodu, masz złą historią spłaty dotychczasowych zobowiązań, także pozabankowych, np. alimentów nie masz szans na racjonalny kredyt gotówkowy, czy bardziej długoterminowe zobowiązanie. U kredytodawców panuje zasada porównywania dochodów w stosunku do kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Większość banków detalicznych przy ocenie realnych kosztów utrzymania gospodarstwa domowego korzysta z danych Głównego Urzędu Statystycznego, co blokuje możliwość ich zaniżania. Jeszcze kilka lat temu zaniżanie kosztów umożliwiało wygenerowanie dużego kredytu bez właściwej zdolności kredytowej. To zwiększało niebezpieczeństwo wejścia na bardzo niebezpieczną ścieżkę spirali zadłużenia. Dochody przy zaciąganiu kredytu gotówkowego musisz udokumentować. W jaki sposób? Najszybciej zrobisz to szczegółowym wyciągiem z rachunku osobistego, czy formularzem PIT za poprzedni rok. W przypadku podpisywania umowy kredytowej z bankiem, w którym posiadasz rachunek osobisty sprawa jest nieco prostsza, a decyzja kredytowa praktycznie automatyczna.

Na ubezpieczenie kredytu gotówkowego nie musisz się zgadzać. To opcja, a nie obowiązek, chociaż w niektórych przypadkach brak ubezpieczenia wpływa na rating przy rozpatrywaniu wniosku. W aktualnych warunkach banki detaliczne akceptują również środki z programu 500+, jako udoskonalenie dochodu. Dzięki temu wiele gospodarstw domowych ma większe szanse na rynku kredytowym.

Praca nad zdolnością kredytową to podstawa dla każdego kredytobiorcy

Naturalnie im lepsza zdolność kredytowa, tym mniejsze niebezpieczeństwo poruszania się po współczesnym rynku kredytowym. Nie rezygnuj jednak nigdy z dogłębnego porównywania potencjału banków detalicznych, czy firm pożyczkowych, nawet niszowych, bo wiele z nich działa naprawdę profesjonalnie i zapewnia lojalnościowe warunki współpracy nawet dla drobnych kredytobiorców. Czy teraz lepiej zaplanujesz proces zaciągania kredytu gotówkowego?

 

Kredyt Na Zakup Mieszkania Lub Domu W Banku Credit Agricole.

General Trackbacki-i (1)

W Banku Credit Agricole możemy uzyskać kredyt na zakup mieszkania lub domu. Jest to oferta kredytu hipotecznego, w przypadku którego marża jaką pobiera bank wynosi 1,65%. oprocentowanie z WIBOR 3M wynosi 3,37% w skali roku. Zaletą oferty jest brak prowizji za udzielenie zobowiązania. Bank z niej zrezygnował. Dostępna kwota kredytu w ofercie kredytu na zakup mieszkania lub domu w Banku Credit Agricole to przedział od 40 000 złotych do maksymalnie 500 000 złotych. Kredyt można rozłożyć na okres spłaty wynoszący maksymalnie 35 lat. Minimalny okres spłaty wynosi jeden rok. Sprawdźmy ile będzie kosztował ten kredyt dla maksymalnej kwoty 500 000 złotych i dla maksymalnego okresu kredytowania wynoszącego 35 lat. Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania będzie wynosiła w tym przypadku 3,42% w skali roku. Daje nam to sumę odsetek w wysokości 352 168 złotych. Każda z rat miesięcznych jakie będziemy wpłacać do banku przez najbliższe 35 lat, będzie po 2 029 złotych. Całkowita kwota jaką przyjdzie nam oddać do banku będzie wynosiła 852 168 złotych.

Jednym z ubezpieczeń jakich wymaga bank jest ubezpieczenie w razie ryzyka śmierci kredytobiorcy. Jest to ubezpieczenie jakie kosztuje 0,0299% kapitału jaki został jeszcze do spłacenia. Dodatkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie samej nieruchomości. Jest to cesja praw do świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu nieruchomości jaka stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego jakiego przyznał bank. Koszt ubezpieczenia nieruchomości to 0,0884%. ubezpieczenie pomostowe również jest jednym z zabezpieczeń kredytu hipotecznego. Jest ono stosowane w czasie, kiedy wpisywana jest hipoteka do nieruchomości należącej do kredytobiorcy i to ubezpieczenie działa do czasu, kiedy ta hipoteka już zostanie wpisana. Jedną z wad oferty jest dosyć wysoki minimalny wkład własny. Tutaj wynosi on 20% wartości nieruchomości. Jest to dosyć dużo. Kredyt hipoteczny jaki oferuje nam Credit Agricole jest zobowiązanie na bardzo dobrych warunkach, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę brak prowizji za jego udzielenie i dosyć długi możliwy okres spłaty tego kredytu. Okres 35 lat to aż 420 rat, które można wybrać w wariancie rat równych lub malejących. Wybór należy do kredytobiorcy. Maksymalna kwota kredytu tak naprawdę nie jest ograniczona przez bank, ale nie może być wyższa niż 80% wartości nieruchomości jaka jest zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Kredytobiorca ma możliwość skorzystania z bardzo szerokiej oferty ubezpieczenia kredytu oraz polis na życie. Może wybrać taki produkt jaki w jego przypadku sprawdzi się najlepiej. Kredyt ten jest ofertą jaką warto wziąć pod uwagę jeżeli szukamy dobrego kredytu hipotecznego.

 

Potrzebujesz Dla Firmy GotóWki „Na Już”? Sprawdź Opcje!

General Trackbacki-i (2)

Czasami twoja firma nie może sobie pozwolić na czekanie na finansowanie - kiedy rezerwy gotówkowe są niskie, a popyt jest wysoki lub masz niespodziewany wydatek, natychmiastowy dostęp do gotówki może wzmocnić lub osłabić twój biznes. Właśnie tam sprawdzają się kredyty - chwilówki. W niektórych przypadkach możesz mieć gotówkę, której potrzebujesz w niecały dzień.

Możliwości finansowania są liczne i dlatego stworzyliśmy listę opcji, które pomogą Ci wybrać, wśród szybkich opcji finansowania, które zapewnią ci gotówkę, której potrzebujesz, kiedy jej potrzebujesz.

Gdzie szukać pożyczki – chwilówki?

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli potrzebujesz pieniędzy szybko, najlepiej jest zwrócić się do alternatywnych kredytodawców. Ci kredytodawcy mogą pożyczać pieniądze poza tradycyjnymi bankami. Właściciele małych firm mogą z łatwością współpracować z nowymi kredytodawcami online, aby uzyskać dostęp do różnych źródeł finansowania działalności - od pożyczek terminowych i linii kredytowych po finansowanie na fakturze i pożyczki krótkoterminowe.

Według badań większość głównych pożyczkodawców oferuje pełne aplikacje kredytowe online za pośrednictwem komputerów stacjonarnych lub mobilnych i zajmuje to tylko 30 minut. Tymczasem ubieganie się o finansowanie bankowe może potrwać średnio 25 godzin na jedną pożyczkę. I to nawet nie uwzględnia dodatkowych tygodni - często miesięcy - czekania na odpowiedź, wielokrotnego spotkania z bankiem, wręczania fizycznych dokumentów i nie tylko.

Ponadto duże banki uzyskały ocenę zatwierdzenia w wysokości od zaledwie 13% do 20% w ciągu ostatnich pięciu lat, podczas gdy alternatywni kredytodawcy zaakceptowali średnio od 61% do 64% właścicieli małych firm poszukujących finansowania. Zatem nie tylko alternatywni pożyczający są szybsi, ale także bardziej akceptują.

Inne korzyści alternatywnych pożyczkodawców to mniej dokumentów i większa elastyczność w zakresie tego, do czego możesz wykorzystać pożyczkę i jak ją zwrócić. Wszystko to powiedziawszy, rzućmy okiem na opcje, które małe firmy mają do dyspozycji w ramach szybkiego finansowania u alternatywnych kredytodawców. Zaczynając od ...

Pożyczki krótkoterminowej!

Pożyczki krótkoterminowe mają na celu zaspokojenie krótkoterminowych potrzeb finansowych. Krótkoterminowa pożyczka działa trochę jak tradycyjna pożyczka terminowa, ale spłacasz pieniądze, wraz z odsetkami, za dzienne lub tygodniowe płatności w okresie od 3 do 18 miesięcy.

Mogą być elastycznym narzędziem finansowym, które pozwala lepiej zarządzać przepływem środków pieniężnych, radzić sobie z nieoczekiwanymi potrzebami związanymi z dodatkową gotówką lub wykorzystywać nieprzewidziane okazje biznesowe. Aby się zakwalifikować, potrzebujesz 6 lub więcej miesięcy w biznesie, ponad 500 punktów kredytowych i 100 000 zł rocznie w przychodach. Pożyczki krótkoterminowe są stosowane wyłącznie w Internecie.

Jednak roczne koszty są wyższe niż w przypadku pożyczek długoterminowych (ale spłacasz je w krótszym czasie). Cotygodniowe lub codzienne płatności mogą okazać się trudne w przypadku firm, które mają sporadyczne przychody. Patrz na to, co jest napisane drobnym drukiem! Tutaj kwoty pożyczek wynoszą zwykle 2,500- 250 000 zł. Warunki kredytowania wynoszą zwykle 3-18 miesięcy. Stopy procentowe zaczynają się od 10%, ale mogą stać się bardzo drogie.

Jest jeszcze biznesowa linia kredytowa zapewniająca kapitał na różne potrzeby biznesowe. Narysuj To elastyczny odnawialny kapitał, który działa prawie jak karta kredytowa, z wyjątkiem tego, że uzyskujesz dostęp do gotówki, a w niektórych przypadkach masz niższe stawki APR.

PojęCia ZwiąZane Z Kredytami.

General Trackbacki-i (1)

Czym zajmuje się bankowość inwestycyjna.

Bankowość inwestycyjna jest działalnością należącą do instytucji finansowych i działa na rynku papierów wartościowych. Zajmuje się również doradztwem z tego zakresu, jak również doradza jak pozyskać kapitał i finansować przedsiębiorstwo. Pomaga również w sytuacji kiedy dojdzie do fuzji i przejęcia. Bankowość inwestycyjna ma swoje początki już w 1780 roku w Anglii. Bankowość inwestycyjna zajmuje się czterema podstawowymi usługami.

Usługi bankowości inwestycyjnej.

Pierwszą z nich są operacje na rynku papierów wartościowych. Do takich operacji można zaliczyć między innymi działalność dealerską, działalność brokerską, gwarantowanie emisji, czy też pośrednictwo w sprzedaży papierów wartościowych. Drugą z usług jaką zajmuje się bankowość inwestycyjna są operacje na rynku pieniężnym. Mogą być to między innymi transakcje na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw, czy też transakcje instrumentami pochodnymi na rynku pieniężnym. Bankowość inwestycyjna zajmuje się również zarządzaniem funduszami. Zarządza aktywami i udziałami klientów, jak również w jej zadaniach znajdzie się tworzenie i zarządzanie funduszami podwyższonego ryzyka. Do usług bankowości inwestycyjnej zalicza się również doradztwo finansowe. Z tego zakresu najbardziej popularne jest sporządzanie analiz wykonalności projektów inwestycyjnych. Doradztwem finansowym bankowości inwestycyjnej jest również pomoc w opracowaniu strategii i prowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także bankowość inwestycyjna zajmuje się doradztwem zakresie fuzji i przejęć, projektowanie sekurytyzacji.

Prawo Bankowe.

Prawo bankowe jest zespołem norm prawnych jakie mają za zadanie regulować powstawanie, funkcjonowanie, a także zasady likwidowania instytucji bankowych. Ma za zadanie również pokazywać na jakich zasadach ma poprawnie funkcjonować nadzór bankowy. Prawo bankowe można podzielić na dwie grupy. Z jednej mamy prawo bankowe prywatne, które ma za zadanie regulować zasady na jakich mają być zawierane i wykonywane umowy jakie zawierane są pomiędzy klientami, a bankiem. Inaczej jest to prawo umów bankowych. Drugim rodzajem prawa bankowego jest publiczne prawo bankowe. Jego zadaniem jest regulowanie bezwzględnie obowiązujących zasad funkcjonowania instytucji bankowych. Zasady te mają również utrzymać płynność finansową banków. Prawo Bankowe w Polsce pełni bardzo ważną rolę. To ono reguluje wszelkie przepisy funkcjonowania banków i to dzięki prawu bankowemu mamy w bankowości pewien pożądany porządek.

 

Szybka PożYczka 3 000 ZłOtych Na Rok.

General Trackbacki-i (0)

Sprawdzając w internetowych kalkulatorach kredytów gotówkowych postanowiliśmy sprawdzić na jakie oferty natrafimy biorąc szybką pożyczkę w wysokości 3000 złotych na okres jednego roku. Lista ofert była dosyć długa, ale porównajmy ze sobą oferty trzech banków: Raiffeisen Polbank, Alior Bank i Bank Pekao. Pierwszy z banków Raiffeisen Polbank proponuje nam Pierwszą Pożyczkę 2,99%. W ramach tej oferty Rata naszego Kredytu będzie wynosiła 257,48 złotych. Przy okresie kredytowania równym dwanaście miesięcy bank oferuje nam oprocentowanie 0%. Za to będzie trzeba zapłacić prowizję od udzielonego kredytu w kwocie 89,70 złotych. Kredyt musi zostać ubezpieczony, gdzie ubezpieczenie wynosi 0,25%. Odsetki przez cały okres kredytowania będą równe zeru. Całkowita kwota do spłaty to 3090 złotych. Daje to nam koszt kredytu w wysokości tylko 80 złotych. Oferta jest bardzo dobra.

money

Drugi z banków Alior Bank oferuje nam Pożyczkę internetową. Tutaj rata kredytu będzie nieco wyższa i równa 263,73 złote. Oprocentowanie wynosi 9,99%, ale za to prowizja od udzielonego kredytu jest zerowa. To samo jest w przypadku ubezpieczenia kredytu, które nie jest wymagane. Suma odsetek w okresie kredytowania będzie równa 165 złotych i jednocześnie będą to jedyne koszta kredytu jakie zapłacimy. Łącznie przyjdzie nam spłacić kwotę 3165 złotych. Jak widać od razu ta oferta będzie nam więcej kosztować niż oferta w Raiffeisen Polbank. Różnica to 75 złotych. Niby nie jest to jakoś strasznie dużo, ale jeśli można skorzystać z lepszej oferty to warto takiej poszukać.

Trzeci z banków Bank Pekao SA proponuje nam Pożyczkę Ekspresową, jaką możemy przeznaczyć na dowolny cel. W tej ofercie rata naszego kredytu będzie równa 266,17 złotych. Biorąc nasze trzy tysiące złotych na rok bank proponuje nam oprocentowanie w wysokości 7,99%. Prowizja jest nie duża i równa 60 złotych. Nie ma żadnego dodatkowego ubezpieczenia kredytu, a spłacając kredyt wcześniej nie zapłacimy żadnych dodatkowych pieniędzy. Odsetki w przypadku tej oferty będą równe 134 złote. Doliczając do nich prowizję koszt kredytu będzie równy 194 złote. Spłacimy na koniec kwotę 3194 złotych. Ta oferta z trzech prezentowanych jest najmniej opłacalna. Różnica między wszystkimi jest niewielka i być może to zdecydowało, że z oferty Banku Pekao SA skorzystało najwięcej klientów.

 

Zdolność Kredytowa, Z Jakich ElementóW Się SkłAda?

General Trackbacki-i (0)

Zdolność kredytowa to jeden z kluczowych czynników przed nawiązaniem współpracy z bankami komercyjnymi. Określenie zdolności do spłaty zobowiązań krótko i długoterminowych to bezpieczeństwo dla dwóch stron. Żaden pożyczkodawca nie chce wypłacać pieniędzy nierzetelnym klientom, z ograniczeniami w zakresie kształtowania dochodów. Zdolność kredytowa to wiele powiązanych elementów, z których każdy posiada pewną „wagę” - znaczenie.

Od czego zależy ocena zdolności kredytowej?

Stabilność dochodów i ich potwierdzenie na rachunku osobistym to podstawa przy ocenie kredytobiorcy przez bank komercyjny. Liczy się również dobra historia kredytowa, o co często dość trudno, jeżeli nie zaciągałeś nigdy żadnych pożyczek gotówkowych. Młodym ludziom poleca się podpisanie niewielkich umów kredytowych już po podjęciu pierwszego zatrudnienia, np. na zakup sprzętu komputerowego w celu potwierdzenia pozytywnych warunków spłaty. To jedna z ciekawszych kart przetargowych przy negocjacjach o większy kredyt gotówkowy. Przed podpisaniem umowy o kredyt koniecznie ureguluj kwestie limitów na karcie kredytowej. Każde otwarte zobowiązanie to ograniczenie zdolności kredytowej i to w znaczący sposób. Ograniczenie wydatków to kolejna sprawa. Możesz zrezygnować z samochodu na czas spłaty kredytu, przeprowadzić się do tańszego mieszkania, a nawet do mniejszej miejscowości. Kredytodawca zwraca uwagę na wolne środki, które zostają w twoim gospodarstwie domowym po odjęciu kosztów od dochodów. Nawet przy niewielkich dochodach, ale przy sprawnym ograniczeniu kosztów masz szanse na dość duży kredyt gotówkowy. Przy dłuższym terminie obowiązywania umowy kredytowej masz do czynienia z niższymi ratami miesięcznymi.

Ryzyko uzależnione od zdolności kredytowej

Przy pozytywnej zdolności kredytowej po prostu mniej ryzykujesz podczas pozyskiwania zobowiązania. Dobra zdolność kredytowa to gwarancja współpracy z bankiem komercyjnym, a nie niszowymi i często droższymi firmami pożyczkowymi. Nie musisz optymalizować tak naprawdę wszystkich elementów zdolności kredytowej, a jedynie wybrane, na które masz szybki wpływ. Czasami nie da się zmienić dochodów, ale umowę, np. ze zlecenia na umowę o pracę już tak. Jak widzisz masz wiele pomysłów na dopracowanie efektywności spłaty zobowiązań.

 Lokaty DłUgoterminowe.

General Trackbacki-i (0)

Lokaty do dwóch lat.

Ofert lokat do dwóch lat jest cała masa. Każdy bank ma chociaż jedną taką lokatę w swojej ofercie. Sprawdźmy te, które są najciekawsze obecnie na rynku. Zacznijmy od oferty Idea Banku. Lokata Cloud gwarantuje nam oprocentowanie realne w wysokości 2,16%. Kwota minimalna jaką musimy mieć, aby skorzystać z tej oferty to pięćset złotych. Maksymalnie na lokatę możemy wpłacić kwotę miliona złotych. Nominalne oprocentowanie lokaty wynosi 2,4% w skali roku. Jest to oferta skierowana dla posiadaczy konta idealnego w banku. To właśnie z tego rachunku dojdzie do zasilenia lokaty. Takie oprocentowanie nominalne obowiązuje tych klientów, którzy przez cały czas trwania lokaty na koncie idealnym mieli co najmniej 10% kwoty jaką wpłacili na lokatę. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony oprocentowanie naszego depozytu spadnie do 0,5%. Idea Bank ma w swojej ofercie Lokatę Nr 1 z oprocentowaniem 2,05%. Jest to lokata zakładana na okres osiemnastu miesięcy. Kwota minimalna do uruchomienia lokaty to pięćset złotych. Maksymalnie na lokatę możemy wpłacić milion złotych. Nie ma określonych żadnych innych dodatkowych warunków. Lokatę na rok oferuje nam Bank BGŻ Optima w ofercie Lokaty standardowej 12M. kwota minimalna na lokacie to tysiąc złotych. Oprocentowanie na jakie możemy liczyć wynosi 2%. Bank nie określił żadnych innych dodatkowych warunków, jakie trzeba spełnić, aby uruchomić tą lokatę. Kolejną z lokat do dwóch lat jest oferta Lokaty Miracle w Lions's Banku. Bank daje nam oprocentowanie w wysokości 1,95%. Lokatę można założyć na okres od dwunastu do czternastu miesięcy. Kwota minimalna na lokacie to sto tysięcy złotych. Jest to oferta skierowana do bardziej zamożnej części społeczeństwa. Wśród lokat na rok warto wspomnieć o ofercie Getin Banku. e-Lokata Progresywna ma oprocentowanie w wysokości 1,9%. Kwota minimalna niezbędna do uruchomienia tej lokaty jest nieduża i wynosi zaledwie pięćset złotych. Oprocentowanie lokaty jest progresywne co oznacza, że w każdym kolejnym miesiącu się zmienia. Największe jest w miesiącu ostatnim. Lokatę można zerwać zachowując przy tym odsetki, ale ich oprocentowanie będzie niższe niż w dniu założenia lokaty. Jeżeli zdecydujemy się na założenie lokaty w banku wówczas jej oprocentowanie spadnie do 1,8%.

Lokaty dwuletnie.

Analizując oferty lokat na dwa lata zacznijmy od Lokaty elastycznej 24M w BGŻ Optima. Tutaj możemy liczyć na oprocentowanie 2,1%. Minimalna kwota potrzebna do uruchomienia lokaty to tysiąc złotych. Warunkiem skorzystania z oferty jest założenia rachunku w banku. W momencie, kiedy lokata zostanie zerwana przed czasem oprocentowanie spadnie do 1,5% w skali roku. Jest to bardzo duży spadek. Oprocentowanie 2,05% oferuje nam Plus Bank w Lokacie Mobilnej na dwa lata. Można ją założyć również na trzy lata. kwota minimalna potrzebna do uruchomienia oferty to tysiąc złotych. Takie oprocentowanie jest wówczas, kiedy założymy lokatę poprzez aplikację mobilną Plus Banku. Credit Agricole proponuje nam lokatę standardową z oprocentowaniem 2%. Kwota minimalna potrzebna do uruchomienia tej lokaty to tysiąc złotych. Nie ma konieczności zakładania konta w banku, aby otworzyć tą lokatę. Bank za nas otworzy tak zwany rachunek techniczny niezbędny do obsługi lokaty. Na takie samo oprocentowanie możemy liczyć wybierając lokatę terminową w Eurobanku. Różnica jest w kwocie minimalnej jaką trzeba wpłacić na lokatę, aby ją uruchomić. W tym przypadku jest to kwota dziesięciu tysięcy złotych. Konieczne jest także założenie konta osobistego w banku, aby móc skorzystać z oferty.

Design by JuliettaRose Studio. Powered by Lifetype