Analiza techniczna to sztuka odczytywania wykresów różnych instrumentów inwestycyjnych, ale po rozwinięciu również lokat bankowych. Czy analiza techniczna może przełożyć się na lepsze wytypowanie momentu założenia depozytu oszczędnościowego?

Do czego służy analiza techniczna?

Analiza techniczna to podstawowe narzędzie inwestora indywidualnego. Ułatwia wykrywanie trendów wzrostowych i spadkowych. Oznacza najważniejsze poziomy wsparcia i oporu. Daje lepszy wgląd do historycznych ruchów instrumentu. Jak to odnosi się do lokat bankowych? Zysk z depozytu oszczędnościowego uzależnia polityka monetarna, a konkretnie wahania stóp procentowych. Najlepszy moment na założenie lokaty bankowej to czas, kiedy powoli wzrastają stopy procentowe, ale inflacja pozostaje jeszcze na w miarę niskim poziomie zbliżonym do głównego celu narodowego Banku Polskiego. Analiza techniczna umożliwia odkrycie tego momentu. Ten nadchodzi z dużym prawdopodobieństwem w kolejnych latach. W krajowej gospodarce występuje już wiele czynników inflacyjnych, chociażby nowe programy socjalne, duży wzrost cen żywności oraz energii, presja płacowa.

Jak w praktyce wykorzystać potencjał analizy technicznej?

Analiza techniczna przydaje się szczególnie w typowaniu najlepszych lokat strukturyzowanych uzależnionych częściowo od instrumentów rynku kapitałowego. W lokacie strukturyzacyjnej tylko część pieniędzy odkłada się całkowicie bezpiecznie, a pozostała kwota trafia na rynek kapitałowy, do funduszy inwestycyjnych. Lokata bankowa służy przede wszystkim do ochrony kapitału przed inflacją. Bez właściwego podejścia do ofert bankowości detalicznej możesz docelowo stracić, a nie oszczędzić. Z tego powodu rozwijanie metod porównywania o analizę techniczną to kluczowe zagadnienie dla inwestora indywidualnego. Główny cel inflacyjny w Polsce to 2,5%. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że po przebiciu inflacji o ten poziom wzrosną stopy procentowe, a to już stanowi podstawę do większego zaangażowania w lokaty bankowe, praktycznie wszystkich typów.

Analiza techniczna, a lokaty bankowe

Analiza techniczna zwiększa szanse na założenie opłacalnej lokaty bankowej, ale też na wyjście poza standardowy segment oszczędnościowy.