alt

Decyzja o kredycie to początek drogi do uzyskania dofinansowania. Najprościej jest łożyć wizytę w banku i tam dowiedzieć się wszystkiego. Zgodnie z procedurami bankowymi, przedstawiciel banku z wizyty sporządza notatkę, w której opisuje przebieg rozmowy, ujmuje również uwagi o gotowości klienta do współpracy, o wyglądzie biura, pomieszczeń produkcyjnych hp. Jeśli już na tym etapie stwierdza się brak woli do udzielania przez wnioskodawcę informacji o prowadzonej działalności albo bałagan w dokumentach lub w samej siedzibie, może to zaważyć na decyzji kredytowej. Warto mieć na uwadze, że zgodnie z Prawem bankowym pracownicy banków zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy bankowej. Należy też pamiętać, że obowiązkiem banku jest na tyle dobre poznanie działalności klienta wnioskującego o kredyt i celu, na jaki ma być przeznaczony, aby podjąć decyzję bezpieczną dla obu stron.

Umowa kredytowa podpisana, co dalej?

Już po podpisaniu umowy kredytowej bank, zgodnie z Prawem bankowym, śledzi bieżącą sytuację ekonomiczno - finansową kredytobiorcy na podstawie przedkładanych okresowo sprawozdań finansowych. Jeśli coś zaniepokoi bank w naszych dokumentach albo gdy pojawią się przeterminowania w spłacie kredytu, możemy się spodziewać reakcji ze strony pracowników banku. Może się zdarzyć, że mamy przejściowe problemy i przewidujemy opóźnienia w spłacie jednej, czy kilku kolejnych rat. Warto poinformować o tym z wyprzedzeniem w banku, ewentualnie poprosić o prolongatę. Jest to ważne z punktu widzenia utrzymywania wzajemnych dobrych relacji i zachowania prawidłowej historii kredytowej.

Jakie informacje podaje się we wniosku kredytowym?

Każdy bank posiada własny formularz wniosku kredytowego. Często są one dostępne również w Internecie. Jednak wniosek najlepiej wypełnić razem z pracownikiem banku, który może od 'razu wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Oprócz pozycji dotyczących oczekiwanych warunków kredytowych (kwota kredytu i jego przeznaczenie, waluta, proponowane warunki spłaty, oferowane zabezpieczenie) formularz zawiera zazwyczaj pytania na temat samej firmy. Zazwyczaj dotyczą one następujących kwestii: przedmiot działalności i okres jej prowadzenia, forma prawna, liczba zatrudnionych, w jaki sposób firma rozlicza się z podatku dochodowego i jaką prowadzi ewidencję księgową, tytuł prawny do nieruchomości, w której firma prowadzi działalność gospodarczą oraz jej wartość, gdy stanowi własność firmy lub właściciela, posiadane zobowiązania z tytułu kredytów, leasingu, czy aktualnie występują opóźnienia w regulowaniu zobowiązań kredytowych lub leasingowych przez właściciela. Bank może również zapytać czy w ciągu ostatniego roku zostały wystawione tytuły egzekucyjne przeciwko osobie fizycznej prowadzącej działalność. Udzielenie odpowiedzi na większość pytań zwiększa wiarygodność kredytobiorcy.